Tag Archives: đơn vị đo mỡ máu

Đơn vị đo mỡ máu

Đơn vị đo mỡ máu là gì và đơn vị này nói lên điều gì? Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi như vậy khi đi khám mỡ trong máu chưa? Trong máu của chúng ta vốn có 4 loại mỡ và bốn loại mỡ này nếu có sự thay đổi so với mức […]