Tag Archives: Cao huyết áp suy thận

Cao huyết áp suy thận

Thận là một trong những cơ quan quan trọng giúp cho huyết áp được ổn định và ở mức bình thường. Và ngược lại cao huyết áp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng của thận. Nếu bị cao huyết áp có thể dễn đến suy thận và chúng ta thường gọi chung là […]