Tag Archives: Cao huyết áp kháng trị

Cao huyết áp kháng trị

Cao huyết áp kháng trị Cao huyết áp kháng trị được hiểu là khi người bệnh đã sử dụng rất nhiều cách, nhất là sử dụng tới ba nhóm thuốc hạ áp ở liều tối ưu mà vẫn không ổn định được huyết áp, không điều chỉnh huyết áp ở mức bình thường được. Nguyên […]