Tag Archives: Analog insulin

Insulin và bệnh tiểu đường

Insulin và bệnh tiểu đường

Insulin là một hormone do các tế bào beta trong tuyến tụy. Insulin và bệnh tiểu đường có mối liên quan mật thiết với nhau. Khi chúng ta ăn, insulin được giải phóng vào máu, nơi mà nó giúp chuyển glucose từ thực phẩm chúng ta đã ăn vào các tế bào được sử dụng […]