Cao Diệp hạ châu đắng

Diệp hạ châu đẳng có tên khoa học là phyllanthus urinaria L, tên gọi khác là chó đẻ răng cưa. Là loại dược thảo vị đắng, tính mát, có khả năng chữa được khá nhiều bệnh, được xem là bài huốc quý trong dân gian.

Category: